info@nfsstudio.gr
2314 013 296

Τι θεωρείται πέργκολα;

Πολύς κόσμος αγνοεί τι εννοούμε με τον όρο πέργκολα. Όπως επίσης και τι πραγματικά μπορεί να κατασκευάσει ώστε να αποφύγει τα οποιαδήποτε μπλεξίματα με το νόμο. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πέργκολες.

Τι θεωρείται πέργκολα;

Οι πέργκολες και τα στέγαστρα αποτελούν το σημείο αναφοράς του εξωτερικού χώρου ενός κτηρίου και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας χρησιμοποιούνται ευρέως. Πολλοί ιδιοκτήτες όμως δεν γνωρίζουν ότι απαιτείται Άδεια από την Πολεοδομία για να κατασκευαστεί μία πέργκολα.

Σύμφωνα το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό «Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, καλαμωτή και κινητά στοιχεία, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής».

Τι άδεια παίρνω από την Πολεοδομία;

Κάθε κατασκευή πέργκολας ανεξάρτητα από τη θέση που κατασκευάζεται, απαιτεί Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία.

Τι δικαιολογητικά αιτούνται;
 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη
 2. Στοιχεία Νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955
 3. Κάτοψη και όψη σε κλίμακα 1:100
 4. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, με την υπό κλίμακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).
 5. Τεχνική Εκθεση Μηχανικού
 6. Δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.
 7. Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο
 8. Φωτογραφίες του ακινήτου
 9. Συναίνεση του διαχειριστή ή των συνιδιοκτητών όταν οι εργασίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας
 10. Κατά περίπτωση (π.χ. για παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, διατηρητέα κτίρια κλπ) σύμφωνη γνώμη από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής).
Πόσος χρόνος χρειάζεται για την άδεια;

Ο χρόνος έκδοσης της Άδειας από την στιγμή που κατατεθεί στην υπηρεσία δόμησης ο πλήρης φάκελος, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι περίπου τρεις με τέσσερις μέρες. Μόνο σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής χρειάζεται ακόμα μία βδομάδα επιπλέον.

Αν έχω τοποθετήσει πέργκολα χωρίς άδεια υπάρχει πρόβλημα;

Ναι θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή και πρέπει να γίνουν τα εξής:

 • Σε περίπτωση που η άδεια είναι σε ισχύ κατατίθεται φάκελος στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο για να γίνει αναθεώρηση της υπάρχουσας Άδειας Δόμησης για τη συγκεκριμένη κατασκευή.
 • Αν έχει κατασκευαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011 τακτοποιείται με τον Ν. 4178/ 2013 καταβάλλοντας 500 ευρώ παράβολο συν την αμοιβή μηχανικού.

Σε άλλη περίπτωση μπορεί να κατατεθεί στην πολεοδομία φάκελος νομιμοποίησης εργασιών μικρής κλίμακας.

Μπορώ να την τοποθετήσω όπου θέλω στο οικόπεδο;

Οι πέργκολες εφόσον είναι ασκεπείς και προορίζονται για στήριξη φυτών μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης του οικοπέδου.

Μπορούν να κατασκευάζονται στον ισόγειο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου πέραν αυτού που θεωρείται υποχρεωτικός για φύτευση, πέργκολες με ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές και μόνο σε οριζόντια θέση.

Επιτρέπονται στις βεράντες των ισογείων;

Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και σε βεράντα στον όροφο ή στο δώμα ή σε ανοιχτούς εξώστες αρκεί να μην παραβιάζει το ιδεατό στερεό του κτηρίου.

Τι υλικά επιτρέπονται;

Ο Νόμος δεν περιορίζει το υλικό κατασκευής της πέργκολας, δεν επιβάλλεται να είναι ξύλο αλλά μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό, π.χ. σίδηρος, αλουμίνιο ακόμη και οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μοναδικός περιορισμός που μπορεί να τεθεί, είναι από την πλευρά του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (στις περιπτώσεις όπου αυτή έχει αρμοδιότητα) και αφορά στη αρχιτεκτονική εναρμόνιση της πέργκολας με το κτίριο ή το οικιστικό σύνολο.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, απαιτείται Άδεια Δόμησης, τόσο για την υπό κατασκευή πέργκολα αλλά και για πιθανή στατική επιβάρυνση μέρους ή του συνόλου του υφιστάμενου κτιρίου.

Το εμβαδόν της πέργκολας μετρά στη δόμηση;

Η επιφάνεια της πέργκολας δεν υπολογίζεται στην κάλυψη ούτε και στη δόμηση του οικοπέδου γι’ αυτό και δεν δηλώνεται στο Ε9.

Αν τοποθετήσω κεραμίδια ή άλλο υλικό π.χ. ελενίτ, πλεξιγκλάς υπάρχει πρόβλημα;

Ναι, γιατί τότε θεωρείται στέγαστρο και απαιτείται η έκδοση Άδειας Δόμησης και χρειάζεται η σύνταξη μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει Τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ, Διάγραμμα Κάλυψης, Στατικά, Αρχιτεκτονικά. Επίσης η επιφάνεια του στεγάστρου υπολογίζεται στην κάλυψη του οικοπέδου.

Πέργκολα