info@nfsstudio.gr
2314 013 296

Οι “γκρίζες ζώνες” της νέας ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, τίθεται σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν υψηλά πρόστιμα για όποιον δεν δηλώσει το αυθαίρετό του, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι «ο πέλεκυς θα είναι βαρύς, δεν θα μπορεί να το νοικιάσει, δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να το πουλήσει». Ο υπουργός σημείωσε ότι θα υπάρξουν ελαφρύνσεις και μειώσεις στην καταβολή των προστίμων σε σύγκριση με το παρελθόν για την τακτοποίηση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αποπληρωμής από τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά για ενοικίαση και πώληση των ακινήτων είπε ότι η χρονική διάρκεια ισχύος τους θα είναι μεγάλη δηλαδή 5-7 χρόνια και όχι ολιγόμηνη. Ωστόσο με ενδιαφέρον αναμένεται η δημοσιοποίηση των τελικών θέσεων του υπουργείου πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που έχουν τεθεί, σημαντικό μέρος των οποίων έχει υιοθετηθεί. Συγκεκριμένα εκτός από το θέμα των δόσεων που αυξήθηκαν και των εξ ΄αδιαιρέτου για την οποία βρέθηκε φόρμουλα για τη διαχείριση τους, έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα σημεία που εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσουν κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς ανακύπτουν νομικές εμπλοκές.

Ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρήτης έχει εντοπίσει μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως “βραδυφλεγείς βόμβες” νομικών εμπλοκών και έχει ζητήσει από το υπουργείο να αναθεωρήσει την πολιτική του απέναντι σ’ αυτά. Συγκεκριμένα μια βασική αντίθεση με το νέο νομοσχέδιο αφορά στο γεγονός ότι για κάθε αγροτεμάχιο ζητείται απαραιτήτως και μία δήλωση μηχανικού ότι είναι αδόμητο. Αυτό σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου κ. Αρχοντάκη σηματοδοτεί μια βαρύτατη οικονομική επιβάρυνση, διότι, εάν η βεβαίωση συνοδεύεται και από τοπογραφικό οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων θα κληθούν να πληρώσουν ποσά τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι και πολλαπλάσια της αξίας των ακινήτων τους.

Επίσης ένα ακόμα θέμα το οποίο εντοπίζει ο σύλλογος είναι ότι ο νέος νόμος αναγκάζει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου πριν κάνει το δηλωτικό για την αποδοχή κληρονομιάς να έχει στα χέρια του δήλωση μηχανικού που να βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι ενταγμένο στο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Εδώ, σύμφωνα με την κ. Αρχοντάκη, θα προκληθούν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στις περιπτώσεις των συνιδιοκτησιών, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης δεν θα έχει την ίδια οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το ποσοστό που του αναλογεί για την ένταξη του ακινήτου στο νόμο των αυθαιρέτων με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η όλη διαδικασία. Αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια δεκάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να οδηγηθούν σε σιωπηρή αποδοχή των κληρονομιαίων ακινήτων χωρίς να συντάσσουν συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς κάτι που εν τέλει θα ρημάξει κυριολεκτικά τη χώρα από δεκάδες χιλιάδες εγκαταλελειμμένα ακίνητα που ουδείς θα ενδιαφέρεται να τα κληρονομήσει με άμεση συνέπεια να δημιουργηθεί ένα ακόμα εμπόδιο στη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου αλλά και μία ακόμα απώλεια σε δημόσια έσοδα από το φόρο κληρονομιάς και από τον ΕΝΦΙΑ. Ενστάσεις εκφράζει ο σύλλογος και για το θέμα του ελέγχου των κτιρίων από επιθεωτητές δόμησης από πέντε έως δέκα χρόνια ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου. Όπως τονίζει, επειδή τα έξοδα της χρέωσης αυτής θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, είναι προτιμότερο ο περιοδικός επανέλεγχος να επεκταθεί χρονικά στη 10ετία, ώστε να μην επιβαρύνονται το κόστος αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Πηγή: michanikos-online.gr